+32 32 35 03 67contact@arop.be

Bezoek ook:  Inatura

Visie - Arop

U bent hier

Visie

Het doel van Arop is om arbeiders te rehabiliteren in de maatschappij, door tewerkstelling in een beschermd productieproces.  
Het menselijk aspect is de voornaamste missie van Arop. Maar met het oog op het dekken van noodzakelijke kosten en nieuwe investeringen, moet Arop lucratief blijven.
Om deze reden streeft men ernaar om de verwachtingen van de klant steeds te overtreffen. Dit wordt gedaan door een gecontroleerde productiewijze van hoge kwaliteit, op basis van vier peilers: flexibiliteit, efficiëntie, veiligheid en welzijn.
 
Onze kwaliteitspolitiek past volgende regels toe:
 
We streven voortdurend naar enerzijds kostenvermindering, en anderzijds omzetverhoging. Dit doen we door steeds up to date te blijven en verbeteringen aan te brengen in werkprocessen en de afwerking van onze producten. Hierbij wordt het welzijn van onze werknemers nooit uit het oog verloren.
 
Arop stelt alles in het werk om aan de kwaliteitsbehoeften van de klant te voldoen.
Duidelijke afspraken en deze nakomen, is ons motto.
 
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zijn we voortdurend alert om sporadische fouten op te sporen, ze te rapporteren en systematisch oplossingen te implementeren. Op deze manier verbetert Arop voortdurend haar kwaliteitsprocessen. 
 
Er wordt voortdurend gezorgd voor de veiligheid van de werknemers. Daarbij mogen ze rekenen op de nodige steun, training en supervisie.