+32 32 35 03 67contact@arop.be

Bezoek ook:  Inatura

Historiek - Arop

U bent hier

Historiek

Op  25 oktober 1961 richtten Dr. Rene Smeyers, Mr. Michel Verwulgen, Mr Theo De Cuyper, Mr Leo Vandeputte de vzw op: Sociale Rehabilitatiestichting.

Volledig onafhankelijk van een confessionele of politieke groepering of instelling, hadden deze mensen een ideaal: ze trokken zich het lot aan van een achtergestelde groep mensen met een handicap.
 
Hieruit voortvloeiend werd in oktober 1965 de Beschutte Werkplaats AROP opgestart.
AROP staat voor ARbeids-OPleiding. Sinds de oprichting is het doel: mensen met een beperking de mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen en doorgroeimogelijkheden te bieden naar het normale arbeidscircuit.
 
AROP begon haar activiteiten met één valide en zeven mindervalide personen in een huurhuis te Borgerhout. Het beginkapitaal bedroeg 300.000 geleende Belgische frank.
 

Enkele hoogtepunten

In 1970 werd een oud industrieel gebouw van 2300 m² aangekocht. De opeenvolgende verbouwingen in 1982 en 1987 verdrievoudigden onze oppervlakte.

Samen met de verwerving in 1979 van een tweede vestiging in Wommelgem bedroeg de totale oppervlakte reeds 7 maal meer. In 1992 werd een derde werkplaats met een oppervlakte van 4000 m² in gebruik genomen.

De laatste verbouwingen van de werkplaats in Borgerhout dateren van 1995 en brachten de totale oppervlakte op 22.000 m² terreinoppervlakte.

Deze uitbreidingen waren enkel mogelijk door de gestadige groei in opdrachten die het personeelsaantal deed stijgen. Hierdoor ontstond er plaatsgebrek. In 1995 was het personeelsbestand gegroeid tot meer dan 300 personen met een handicap.